เราคือผู้นำ ด้านธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร & พริ้นเตอร์

พร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบการจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร

 
บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้นำด้านให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบครบวงจร พร้อมให้บริการคุณในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลที่ทำงานได้หลายบทบาทหน้าที่ (Multifunction) เช่น พิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์โดยระบบเครือข่าย (Network Printer), รับส่งโทรสาร (Fax), สแกนงานในรูปแบบไฟล์นามสกุลต่างๆ (Scaner) รับ-ส่งอีเมล์ (Mail) เพื่อให้คุณลดต้นทุนการจัดการเอกสาร และเกิดประสิทธิภาพการใช้งานให้อย่างคุ้มค่าที่สุด ทำให้คุณมีงบประมาณไปใช้จัดการในด้านอื่นๆได้อย่างสบายใจ

 
มั่นใจในการบริการเต็มรูปแบบ

จากประสบการณ์ในวงการด้านผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ ไปถึงเทคโนโลยีด้านเอกสารและภาพจากแบรนด์ชั้นนำของโลก
จนทำให้เรายกระดับไปสู่ "การบริการในด้านระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบ All IN ONE" ที่มาพร้อมนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ
สอดคล้องให้เข้ากับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เรายังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่มาพร้อมกับคุณภาพชั้นเลิศ
รวมถึงการบริการที่ดีโดยทีมบุคคลากรที่มีทักษะและความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด