บริการสแกนงานเอกสาร  E-Document Scanning Services

ให้บริการสแกนงานเอกสาร พร้อมบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์
เช่าเครื่องปริ้นเตอร์หลากหลายรูปแบบ

ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ และเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ Multifunction ที่มาพร้อมระบบ Copy Print Scan อยู่แล้ว จึงทำให้เรายกระดับความสามารถในการบริการจัดการด้าน งานสแกน อย่างมืออาชีพ เพื่อการแปลงไฟล์เอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เพื่อนำเสนอบริการที่ดีกว่า ตั้งแต่ให้คำปรึกษาวางแผนการทำงาน ตลอดจนให้บริการหลังการขาย

สแกนเอกสารอะไรได้บ้าง

รองรับงานสแกนเอกสารทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด สแกนภาพถ่าย สแกนหนังสือ รวมไปถึงหนังสือเก่าหรือเอกสารที่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง PSI เราใช้เครื่องสแกนที่ทันสมัย สแกนได้ทั้งสีและขาว-ดำ มีความถูกต้อง แม่นยำ และ ความละเอียดสูง ตัวอย่างเอกสารที่สแกนเก็บเป็นรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์

• ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ
• ทะเบียนประวัติ
• ทะเบียนบ้าน
• ใบแสดงผลการเรียน
• แบบภาษีต่าง ๆ
• หนังสือสัญญา
• โฉนดที่ดิน
• ชุดข้อสอบ
• วารสาร/นิตยสาร
• แบบแปลนก่อสร้าง
• เอกสารโบราณ
• หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์
• ใบเเจ้งหนี้
• ใบสั่งซื้อ
• ใบกำกับภาษี
• เอกสารทางบัญชี
• ใบเสร็จรับเงิน
• เอกสารเวชระเบียน
• ใบรับรอง
• ใบอนุญาต
• เอกสารประกันภัย
• แบบสอบถาม

 

 

ทำไม? ต้องใช้บริการสแกนเอกสารของเรา

• ประหยัดพื้นทีลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร
• ลดความยุ่งยากในการสรรหาพนักงาน
• สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที
• ป้องกัน การสูญหายของข้อมูลจากภัยต่างๆ
• สแกนเอกสารจำนวนมากในเวลาจำกัด
• ประหยัด สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
• ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร ระยะยาว
 

ให้บริการทั้งแบบ 

 On-Site service

 จัดส่งพนักงานเข้าไปบริการสแกนเอกสารภายในองค์กรของลูกค้า

 Off-site service

 เข้าไปรับเอกสาร ณ ที่องค์กรของลูกค้า นำมาสแกนที่พื้นที่ของทางบริษัท และเมื่อสแกนเอกสารเสร็จจะทำการจัดเรียงให้ถูกต้องและทำการนำไปส่งคืนให้กับลูกค้า โดยทุกๆขั้นตอนของจะมีระบบตรวจรับเอกสาร เพื่อความปลอดภัยในเอกสารของลูกค้า

 

 

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน รับสแกนเอกสาร พร้อมจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากให้เป็นระบบ ในองค์กรต่างๆเป็นเวลากว่า 30 ปี

โดยดูแลเอกสารทั้งแบบ Online และ Offline ลูกค้าสามารถ “เรียกใช้งานเอกสาร” งานต่างๆได้ดั่งใจต้องการ อีกทั้งยังคงให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ และเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ (เช่า printer) ครบวงจร และเรายังพัฒนาระบบตลอดเวลาเพื่อให้รวดเร็วเหมาะสมกับยุคดิจิทัล

เราพร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้มและความสุข