เช่าเครื่องถ่ายเอกสารต้องรู้! อะไรคือระบบประหยัดพลังงานในเครื่องถ่ายเอกสาร

รู้จัก ระบบประหยัดพลังงานในเครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน

 

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันที่ทำงานได้หลากหลาย ทั้งถ่ายเอกสาร สแกน พิมพ์ แปลงไฟล์ ไปจนถึงการส่งแฟกซ์ เป็นอุปกรณ์สำนักงานชิ้นใหญ่ที่จำเป็นอย่างมากในองค์กร เพราะมีประโยชน์มากมายที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพราะได้รวมประสิทธิภาพหลากหลายไว้ในเครื่องเดียว แต่ในขณะเดียวกันอุปกรณ์สำนักงานเหล่านี้ก็มีการใช้พลังงานที่มาก จึงอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจยากในการควบคุม เนื่องจากความต้องการในการพิมพ์และการใช้งานของแต่ละคนจะแตกต่างกัน และทำให้ต้องใช้พลังงานในระดับที่แตกต่างกันด้วย

แม้ว่าเจ้าของธุรกิจที่คำนึงถึงงบประมาณจะเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเช่าเครื่องปริ้นเตอร์แทนการซื้อ แต่การใช้เครื่องถ่ายเอกสารเช่าก็ช่วยเราประหยัดพลังงานได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม PSI COPY & PRINT จะพาคุณไปรู้จักกับโหมดระบบประหยัดพลังงาน เพื่อเรียนรู้ก่อนการเช่าเครื่องพิมพ์ ว่าคืออะไรและทำไมคุณจึงควรใช้โหมดนี้

ระบบประหยัดพลังงานคืออะไร? เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้อย่างไรให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันใช้พลังงานเท่าไหร่ ?
ไม่ว่าคุณจะซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเช่าเครื่องพิมพ์ เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ ในการใช้งานในสำนักงานก็ตาม การใช้พลังงานของเครื่องถ่ายเอกสารจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องถ่ายเอกสาร

  • เครื่องถ่ายเอกสารเช่าในสำนักงานทั่วไป: โดยทั่วไปการใช้พลังงานของเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันขนาดเล็กจะน้อยกว่าเครื่องที่มีความจุมาก แต่การเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีขนาดเล็กเกินไปสำหรับความต้องการของสำนักงาน จะส่งผลให้เครื่องสึกหรอก่อนเวลาอันควร และจำเป็นต้องซื้อ หรือเช่าเครื่องพิมพ์ใหม่เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถประหยัดพลังงานได้เท่าที่ควร
  • เครื่องถ่ายเอกสารเช่าที่มีความจุสูง: การซื้อ หรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีความจุสูงอาจทำให้ใช้พลังงานมากขึ้น แต่อาจคุ้มค่ากว่าหากคุณมีความต้องการทำสำเนาจำนวนมาก หรือคาดว่าจะต้องใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้นภายในองค์กร

 

ระบบประหยัดพลังงานของเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันคืออะไร และทำงานอย่างไร?
ระบบประหยัดพลังงาน หรือโหมดพลังงานต่ำของเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซื้อ หรือเครื่องถ่ายเอกสารเช่า ก็จัดได้ว่าเป็นสถานะสแตนด์บาย ในขณะที่เราเช่าเครื่องพิมพ์มาใช้งาน และเลือกใช้โหมดระบบประหยัดพลังงานแล้วนั้น เครื่องพิมพ์จะยังคงทำงาน และพร้อมรับงาน และใช้งานได้ตามปกติ แต่จะเข้าสู่สถานะลดการใช้พลังงาน และเครื่องถ่ายเอกสารเช่าส่วนใหญ่จะเข้าสู่โหมดพลังงานต่ำโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่กำหนด โดยไม่มีงาน หรือการใช้งานอื่น ๆ ซึ่งเราสามารถกำหนดเวลานี้ได้เอง เพื่อให้การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเช่าเครื่องปริ้นเตอร์นั้นลดการใช้พลังงาน ทำให้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ประโยชน์ของระบบประหยัดพลังงานคืออะไร?
เมื่อเราเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ หรือเช่าเครื่องปริ้นเตอร์มาใช้งาน เราควรรู้ว่าประโยชน์ของระบบประหยัดพลังงานคืออะไร โหมดประหยัดพลังงานของเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน คือความสมดุลระหว่างความพร้อมใช้งานของเครื่องพิมพ์ และการใช้พลังงานที่ลดลง โหมดนี้เป็นโหมดที่ใช้บ่อยที่สุดในช่วงเวลาทำการปกติ และอาจมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับงานขนาดเล็กที่อาจจะไม่ได้ใช้เครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลา 30 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง หรือนานกว่านั้น

นอกจากนี้โหมดสลีปบนเครื่องถ่ายเอกสารเช่าถือได้ว่าเป็นระดับถัดไปที่นอกเหนือจากโหมดประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานของเครื่องพิมพ์ลงได้อีก เพราะเปิดเฉพาะส่วนประกอบที่จำเป็นเท่านั้น โหมดสลีปจะสิ้นสุดลงเมื่อเครื่องพิมพ์เข้าสู่การใช้งานอีกครั้ง เหมาะสำหรับเวลาที่เครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารเช่าจะไม่ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานาน เช่น ข้ามคืน หรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพราะบ่อยครั้งที่การถอดปลั๊ก หรือปิดอุปกรณ์อาจไม่ใช่วิธีที่ดี เพราะอาจมีคนต้องใช้ในช่วงเวลาเหล่านั้น หรือในการใช้งานในบางองค์กร อาจมีข้อกำหนดที่ไม่สามารถปิดอุปกรณ์ทั้งหมดได้ ซึ่งเครื่องพิมพ์ในโหมดสลีปนั้นจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่ว่าจะเป็นโหมดสลีป หรือโหมดประหยัดพลังงาน การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ หรือเช่าเครื่องปริ้นเตอร์ และใช้โหมดเหล่านี้จะช่วยลดการใช้พลังงานได้ ซึ่งถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยให้สำนักงานของคุณลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าสาธารณูปโภคอีกด้วย

หากธุรกิจของคุณต้องการโซลูชั่นระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะกับยุคดิจิทัลที่ บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PSI COPY & PRINT) ยินดีให้คำปรึกษา และพร้อมให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ เช่าปริ้นเตอร์หลากหลายรูปแบบที่จะช่วยประหยัดพลังงาน จัดการงานเอกสารให้สะดวก และช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้เหลือเวลาไปทำงานส่วนอื่นได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเรายังให้บริการหลังการขายอย่างเต็มที่ เพื่อให้งานเดินได้อย่างไม่สะดุด ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสาร และปริ้นเตอร์ครบวงจร บริการเช่า printer, เครื่องถ่ายเอกสารเช่าครอบคลุมการใช้งานของลูกค้า โดยทีมเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ และความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเราได้ที่

Tel : 02-9853800-5, 066-106-6262
Email : info@psicopier.com