ข้อดีของการทดลองใช้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะสั้น vs ระยะยาว

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะสั้น vs ระยะยาว เหมาะกับธุรกิจแบบไหน? เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์?

 

     เมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้กระดาษ (Paperless) การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์จะยังมีความจำเป็นต่อการทำงานหรือไม่? แล้วถ้าหากมีความจำเป็น การเลือกลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร กับการเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องปริ้นเตอร์มาใช้งานในองค์กร แบบไหนถึงจะมีความคุ้มค่า และตอบโจทย์กับการดำเนินธุรกิจมากกว่ากัน?

     แน่นอนว่าคำถามเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลาง องค์กรขนาดใหญ่ หรือแม้กระทั่งธุรกิจ Start-Up ที่กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้ เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อุปกรณ์สำนักงานอย่างเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์ ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง ดังนั้นหากองค์กรไม่มีการวางแผน และการประเมินถึงความจำเป็นในการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์อย่างถี่ถ้วนก่อนการเลือกซื้อ-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ก็อาจส่งผลให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาในด้านของเงินลงทุนในอนาคตได้

     วันนี้ PSI COPY & PRINT จึงอยากชวนเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการทุกคนมาร่วมหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันว่า ในปัจจุบันนี้การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์ยังมีความจำเป็นมาน้อยแค่ไหน และธุรกิจควรเริ่มต้นจากการซื้อ หรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทั้งในระยะสั้น และระยะยาวถึงจะตอบโจทย์มากกว่ากัน?

ความจำเป็นของการเลือกซื้อ-เช่าเครื่องถ่ายเอกสารในปัจจุบันนี้?
     แม้ว่าในปัจจุบันนี้โลกของเราจะเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นดิจิทัล จนส่งผลให้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ และมีอิทธิพลต่อรูปแบบในการทำงาน การเรียน การสอน ตลอดจนการใช้ชีวิตของเราทุกคนกันมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการจัดการเอกสารล้วนถูกปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการใช้งานระบบ Cloud Service สำหรับการจัดเก็บข้อมูล (Data Collection) ในระบบไฟล์ดิจิทัลกันมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าด้วยเหตุผลในข้างต้น ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คนจึงเริ่มมองว่าการเลือกซื้อ-เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้งานในสำนักงานจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่มีความจำเป็นในปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตามความคิดดังกล่าวนั้นก็ยังไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเสียทีเดียว เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในตอนนี้ไม่ใช่ทุกองค์กร หรือหน่วยงานที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ไร้การใช้กระดาษ (Paperless) อย่างสิ้นเชิงได้ ดังนั้นการเลือกซื้อ หรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่า printer เช่าเครื่องพิมพ์ จึงยังมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับงานเอกสารต่าง ๆ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้

ซื้อ vs เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลือกแบบไหนดีกว่ากัน?
     อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าอุปกรณ์สำนักงานอย่าง เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์ ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงสำหรับการลงทุนซื้อแบบถาวร แต่อย่างไรก็ตามหากธุรกิจมีการดำเนินการมาสักระยะหนึ่งจนมีความเข้าใจ และสามารถประเมินเกี่ยวกับความต้องการในการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ หรือเครื่องพิมพ์ได้ว่า ธุรกิจของตนนั้นมีปริมาณการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารมาก-น้อยแค่ไหนในแต่ละวัน มีความต้องการใช้งานในลักษณะของการถ่ายเอกสารสี หรือขาวดำมากกว่ากัน อีกทั้งมีเงินลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจที่เพียงพอหรือไม่

     หากประเมินแล้วธุรกิจมีความต้องการใช้งานในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางในแต่ละวัน และมีเงินทุนสำรองที่เพียงพอโดยไม่ส่งผลต่อเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจ การเลือกลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแทนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ต่อการดำเนินธุรกิจ และนอกจากนี้อีกหนึ่งข้อดีของการเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คือ ความพร้อมของการบริการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการดูแล และบำรุงรักษาที่ธุรกิจไม่จำเป็นจะต้องแบกรับภาระในส่วนนี้ เนื่องจากทางผู้ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเช่าเครื่องพิมพ์จะมีที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูงเข้ามาเป็นผู้ช่วยดูแลแทนโดยเฉพาะ

เปรียบเทียบกันแบบชัด ๆ กับข้อแตกต่างในการทดลองใช้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะสั้น vs ระยะยาว
     สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ประกอบการคนไหนที่ตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และเช่า printer มาใช้งาน แต่ยังไม่แน่ใจว่าตนเองต้องการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเช่า printer เพื่อการใช้งานในระยะสั้น หรือระยะยาว วันนี้เราก็ได้รวบรวมมาให้แล้วกับข้อแตกต่างในการทดลองใช้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะสั้น และระยะยาวมาให้แล้วว่าการเลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารแต่ละประเภทเหมาะกับธุรกิจแบบไหน เพื่อช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเปรียบเทียบ และเลือกตัดสินใจกันได้อย่างชัดเจน เพื่อการทดลองเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ หรือเช่าปริ้นเตอร์ที่ตรงใจที่สุด

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะสั้น เหมาะกับใคร ?
     การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะสั้นเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องปริ้นเตอร์แบบชั่วคราว เมื่อมาออกงานอีเวนท์ ออกบูธ หรือจัดงานสัมนา เป็นต้น

  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะสั้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะสั้นเพื่อมาทดลองใช้งาน ก่อนการเลือกลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องปริ้นเตอร์
  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะสั้นเป็นค่าใช้จ่ายก้อนเล็ก ๆ ต่อเดือน จึงเหมาะสำหรับธุรกิจใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีเงินลงทุน หรือมีเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณ์สำนักงานไม่มาก
  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะสั้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องปริ้นเตอร์อยู่แล้ว แต่เครื่องดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมบำรุงจึงทำให้ต้องมองหาเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่ามาใช้งานชั่วคราว
  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะสั้น เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานในออฟฟิศชั่วคราว อาทิ ออฟฟิศในโครงการหมู่บ้านจัดสรร หรือตามไซต์งานก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีการดำเนินกิจการแค่ในระยะเวลาไม่นาน

การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะยาว เหมาะกับใคร ?
     การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะยาวเหมาะสำหรับธุรกิจที่ตัดสินใจใช้งานเครื่องปริ้นเตอร์ หรือเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าแบบถาวร โดยที่ไม่ต้องการลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสารในอนาคต ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ใหกับธุรกิจได้มากมาย อีกทั้งยังตอบโจทย์ในการทำงานด้านการจัดการโซลูชันอื่น ๆ หรือด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะยาว เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่า printer เช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงในระยะยาว
  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะยาว เหมาะสำหรับออฟฟิศที่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนจนต้องเคลื่อนย้ายเครื่องถ่ายเอกสารให้เช่าตามให้ยุ่งยาก
  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะยาวส่วนใหญ่แล้วมักจะได้ราคาที่พิเศษมากกว่าการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในระยะสั้น จึงทำให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาว
  • การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระยะยาว เหมาะกับธุรกิจที่มีบุคลากรมากมายที่ต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบหลักของตัวเองกันอยู่แล้ว จนอาจทำให้ไม่มีเวลาในการมาคอยดูแล ซ่อมแซม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร

     จะเห็นได้ว่าการเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะสั้น และในระยะยาวล้วนตอบโจทย์กับธุรกิจที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการทำความเข้าใจกับความต้องการของธุรกิจของตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกเช่า printer เช่าเครื่องพิมพ์ เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ หรือเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ราคาถูก ได้อย่างตรงใจ และตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

     หากคุณกำลังมองหาบริษัทผู้ให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารเช่า เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ หรือเช่าเครื่องพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ที่บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PSI COPY & PRINT) เราคือผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องพิมพ์ เช่าเครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ แบบครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกท่านในการเลือกเช่าเครื่องถ่ายเอกสารทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร และการจัดการข้อมูลแบบครบวงจร พร้อมด้วยบริการออกแบบระบบการจัดการเอกสาร Data Management System ที่จะช่วยทำให้การจัดการงานเอกสารสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงบริการซ่อมแซมดูแลตัวเครื่องถ่ายเอกสารตลอดการใช้งาน เพื่อช่วยทำให้ธุรกิจของคุณประหยัดเวลา และมีเวลาเหลือสำหรับการบริหารจัดการงานในด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อรับโปรโมชั่นสุดพิเศษจากเราได้ที่

Tel : 02-9853800-5, 066-106-6262
Email : info@psicopier.com